·  TEL. 936 628 251 · EMAIL a8037991@xtec.cat
 · 

Escola

Normes d'interés


 L' HORARI lectiu dels Alumnes és de 9:00 h. a 12:30 h. i de 15 h. i a 16:30 h. pels nens d' Educació Infantil i de Primària, durant tot el curs; excepte les dues últimes setmanes d' escola del mes de juny que es farà jornada única de classe en horari matinal de 9 h. a 13 h.

 S'obrirà la porta perquè entrin els alumnes 5 minuts abans de les 9:00 h. i de les 15:00 h. i es tancarà a les 9 h. 5 m. i a les 15 h.5 m. Els que arribin passada aquesta hora hauran de trucar al timbre per entrar i passaran per Direcció per justificar el seu retard.

 Per evitar problemes no és permès l'entrada de vehicles al recinte escolar.

 Els nens i les nenes de Primària han d'entrar sols al recinte escolar. Qualsevol comentari que es vulgui fer als mestres es farà per mitjà d'una nota escrita. La sortida s'ha de fer de la mateixa manera.

 Els pares dels nens i nenes de Parvulari els poden acompanyar fins la porta del pati.

 Totes les absències s'han de justificar per escrit; igualment s'haurà de notificar amb antel·lació i també per escrit quan un alumne hagi de sortir abans de l'horari previst, inclòs a l'hora del menjador. En aquestes circumstàncies és important que vinguin a recollir als nens i nenes, a no ser que hagin notificat per escrit que poden marxar sols.

 Si durant l'horari escolar és necessari donar algun missatge als seus fills o als respectius tutors, deixeu-lo al Sr. Conserge, ell els hi farà arribar. Preguem que no vagin personalment a la classe.

 L'horari de visites dels mestres correspon a dies i hores diferents. (mirar organització: horari de visites).
És preferible avisar amb antelació.

 L'horari de visites de Direcció és: 

Dimarts de 10:00 h. a 12:30 h i de 15:00 h. a 15:45 h. 

 L'horari de l'A.M.P.A. és: 

Dilluns de 9:00 h a 9:30 h.

Dijous de 16:30 h. a 17:30 h.

 

 És molt important que cada alumne disposi del material imprescindible que li demanin els tutors, evitant oblidar-se'l a casa.

 És obligatori portar xandall i calçat esportiu (de sola gruixuda) els dies de Educació Física.

 Com a norma general, NO s'administraran medicaments als alumnes. Per a casos particulars consulteu amb el Tutor.

 S'ha de pagar la quota de material al compte corrent que els hi serà comunicarà a través del tutor. Una vegada fet efectiu, el resguard del pagament s'ha d'entregar al mestre tutor.