·  TEL. 936 628 251 · EMAIL a8037991@xtec.cat
 · 

ESCOLA MARCEL·LÍ MORAGAS Notícies

Calendari escolar curs 2022-2023

29-07-2022

Festa de benvinguda als nens i nenes de P3. Curs 2022-2023

29-07-2022

Ajuts per a alumnes amb necessitat especifica de suport educatiu (N.E.E.) curs 2022-2023

25-05-2022

Projecte Snappet

07-02-2019

Projecte innovamat

07-02-2019